Näytteilleasettaja, osaston no:

9Solutions Oy, 51
A-klinikka Oy, 24
Auntie Solutions Oy, 68
Avosylin Oy, 75
Contour Design, 13

Diakonissalaitos, 2
DomaCare, 1
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 71
Esperi Care Oy, 50
Farmasian Oppimiskeskus ry, 40

FCG, 37
Findata, 26
Gerontologinen sosiaalltyö, Helsingin kaupunki, 65
Hoitokoti Kangaskartano Oy, 69
HOTUS, 62

Humana, 4
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, 67
Lehtimäen opisto, 73
LivingSkills, 70
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö sr, 63

Medaffcon Oy, 52
Metsomäen Kodit Oy, 72
Muistiliitto ry, 67
Posti Kotipalvelut, 17
Raisoft Oy Ltd, 66

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, 38
Sateenkaariperheet – Regnbåsfamiljer ry ,64
Sininauhaliitto r.y., 47
SofiaCMR, 7
Suomen ev.-lut. Kirkko, 39

Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto Super ry, 35
Suomen Reumaliitto ry, 22
Smila, 53
Terveyskylä, 41
THL / Impro, 28

Turun yliopisto, 25
Uudenmaan te-toimisto, 5
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla, 23