Onni kuuluu kaikille

Mitä nuoret toivovat palveluilta? Mistä hyvä kohtaaminen koostuu ja saa alkunsa? Mitä me teemme toisin? 
Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet, Onni-hanke
Kehittämiskoordinaattori Jenna Junttila, Porvoo/Loviisa

Kehittämiskoordinaattori Kirsi Räsänen, Espoo

Nuorisokotien vertaisarviointi
Kohti lapsikeskeistä ja osallisuutta tukevaa lastensuojelulaitosten valvontatyötä, valvontakoordinaattori Ansa Leinonen,
kokemusasiantuntija ja vertaisarvioitsija Olli-Pekka Paananen
kokemusasiantuntija ja vertaisarvioitsija Siiri Vehniäinen
kehittäjäsosiaalityöntekijä Johanna Liukkonen, Pesäpuu ry          

Arjen osallisuuden työkalut
Valtion koulukodeissa on käynnissä lähes vuoden kestävä Arjen osallisuuden työkalut
-kehittämisprosessi, jossa yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa vahvistetaan jo olemassa
olevia ja kehitetään uusia työvälineitä. Pesäpuu ry:n luotsaamana prosessissa työstetään eri teemaryhmien kautta nuorten osallisuutta.
Jokaisella teemaryhmällä oli käytettävissä välitehtävinä kerättyjä nuorten vastauksia, joiden avulla myös uudet työvälineet
rakentuvat ja konkretisoituvat. Jani Méling, Valtion koulukotien kehittämispäällikkö, kehittämispäällikkö

Johanna Barkman, Pesäpuu ry, valtion koulukotien ohjaaja (nimi varmistuu myöhemmin)

Systeeminen lastensuojelu kohtaamisen mahdollistajana

perheterapeutti, kouluttaja Eine Ruokonen

johtava sosiaalityöntekijä, kouluttaja Tiina Ojansuu