Puheenjohtajaehdotus: hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Hyvinvoinnin mallimaakuntaa rakentamassa
aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto

Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin tukena
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Pauliina Lapio, New Beat Consulting Oy

Luonto hyvinvoinnin tukena
case Meijänpolku
kliininen asiantuntijafysioterapeutti Liisa Lumiaho, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
projektipäällikkö Janne Laitinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ruokailoa ja luontokontakteja!
case Luontoaskel päiväkoti
johtaja Tiina Ruppa, Korpilahden päiväkoti
ruokakasvatusasiantuntija Aila Naalisvaara

Muutosmatkalla uuteen elämään
case elämäntaparyhmä
Professori Tarja Kettunen, Jyväskylän yliopisto

Vahva tutkimus- ja kehittämistyö tukee hyvinvoinnin edistämistä
case Keski-Suomen hyvinvoinnin ekosysteemi – KeHO
dosentti Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto

Yhteisöllinen Keski-Suomi
case Vuoskosken virtapiiri
ryhmän ohjaajat Riitta Ruuska ja Eeva Tarvainen