Osallisuustyön johtaminen
tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola, THL

Osallisuus kaupungin rakenteissa
hyvinvointijohtaja Asta Engström, Uusikaupunki

Osallisuus toipumisen edistäjänä
erityissuunnttelija Tiina Ranta, Helsingin kaupunki

Kansalaisopisto hyvinvoinnin tilana
rehtori Maija-Liisa Gröhn, Seinäjoen kansalaisopisto

Yleisö ja esiintyjät reflektoivat kuultua. Miten esimerkkejä voi soveltaa meidän toiminnassa. Hyvät toimintamallit kiertoon

Keskustelua fasilitoi kumppanuuskehittäjä Sari Turpeinen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ja tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola, THL