Puheenjohtajana johtaja Tuire Santamäki-Vuori, THL

Asuinalueen koettu turvallisuus ja eriarvoisuus
tutkijatohtori Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto

Nuorten kasvuympäristön turvallisuus. TEAviisarin ja kouluterveyskyselyn tuloksia
tutkija Hanne Kivimäki, asiantuntija Kirsi Wiss, THL

Mitä nuoret itse ajattelevat?
Kirsi Wiss haastattelee jyväskyläläisiä nuoria

Takaisin tiistain ohjelmaan