Miten sosiaali- ja terveyssektori tekee yhteistyötä muiden
toimialojen kanssa. Sessiossa valokeilassa ovat työikäisten työ- ja toimintakykypalvelut. Millaisia raja- ja vastuuneuvotteluja on käyty ja käytävä, että pitkäjänteiselle yhteistyölle luodaan edellytyksiä?

Työ- ja toimintakyvyn edistäminen integraation näkökulmasta,
erikoistutkija Pekka Karjalainen ja tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, THL

 • ”Nuorten palvelujen työrukkanen” – osallisuutta nuorille Kelan, TE-palvelujen, työllisyyspalvelujen ja aikuissosiaalityön yhteistyönä.
  Marja Hekkala, Tampere

 • Osatyökykyisten asiakkaiden uudistetut palvelupolut
  johtaja, Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen työ- ja
  elinkeinotoimisto

 • Miten yhteistyötä kehitetään työttömäksi jääneiden ja juuri jäävien henkilöiden osalta?
  erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen, Työterveyslaitos

 • Työkykyohjelman tarjoamat ratkaisut – kukaan ei jää tyhjän päälle, Ritva Partinen, STM